کد ِکج شدَنِ تَصآویر

گرافیک رایانه
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عکس گرافیکی از غروب آفتاب

       

تصویر گرافیکی سقف ارگ کریم خان(شیراز)

       

نقاشی دخت عروسکی زیبا(کار با مداد رنگی)

       

عکس زیبا از آبشار(عکاسی از طبیعت)      

نقاشی آهو (ترکیب مداد رنگی)      

نقاشی رستم وسهراب (کار با مداد رنگی)

 

       

تصاویر گرافیکی از دانه ها ی انار...

 

 

       

ترام با نقطه.....(چهره)

 

 

       

کار با رایانه(تصویر سه بعدی)