كل عناوين نوشته هاي حانيه

حانيه
[ شناسنامه ]
عکس گرافيکي از غروب آفتاب ...... سه شنبه 93/11/28
تصوير گرافيکي سقف ارگ کريم خان(شيراز) ...... سه شنبه 93/11/28
نقاشي دخت عروسکي زيبا(کار با مداد رنگي) ...... سه شنبه 93/11/28
عکس زيبا از آبشار(عکاسي از طبيعت) ...... چهارشنبه 93/11/1
نقاشي آهو (ترکيب مداد رنگي) ...... چهارشنبه 93/11/1
نقاشي رستم وسهراب (کار با مداد رنگي) ...... دوشنبه 93/10/15
تصاوير گرافيکي از دانه ها ي انار... ...... دوشنبه 93/10/15
ترام با نقطه.....(چهره) ...... دوشنبه 93/10/15
کار با رايانه(تصوير سه بعدي) ...... دوشنبه 93/1/18
  ==>   ليست آرشيو شده ها